Het Leger des Heils schakelde Sterker Merk in om te komen tot een heldere merkpositionering en het werven van collectanten. Daarnaast ontwikkelden we een creatief concept om donateurs te werven, met Majoor Boshardt in de hoofdrol.